Soorten systeemtherapie en werkwijze

Gezinstherapie


Soms loopt het moeizaam in je gezin of met één of meerdere gezinsleden, daar kan iedereen onder lijden. Voor de oplossing van het probleem hebben we alle gezinsleden nodig. Iedereen verdient een stem en verdient het om gezien te worden. Hoe gaan jullie om met elkaar, hoe verloopt de communicatie, hoe gaat je om met opgroeiende kinderen en jongeren, hoe raakt dit aan jezelf.

Als je/jullie kind problemen heeft, dan is dit van invloed op de relatie tussen je/jullie kind en de mensen in zijn of haar omgeving. De systeemvisie gaat uit van het principe, dat u, uw kind en uw omgeving deel uitmaken van een sociaal systeem. Binnen dit systeem bestaan verschillende relaties: tussen u, uw kind, broers, zussen, andere familieleden, klasgenoten of collega’s en vrienden. Als een van de mensen uit zo’n systeem – in dit geval uw kind problemen heeft, dan komen deze onderlinge relaties sterk onder druk te staan.

Het helpt dan om als gezin met een systeemtherapeut te praten. Die zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt en dat er goed naar elkaar wordt geluisterd. Ik probeer jullie te helpen anders naar de problemen te kijken. Vaak lukt het om samen nieuwe oplossingen te vinden of minder last te hebben van wat er speelt.

Ik ben er voor alle gezinsleden en zal proberen mijn vragen zo te stelen dat er beweging komt in vaak moeilijke en vastgelopen processen. Het doel  is dan ook dat het gezin elkaar beter probeert te leren begrijpen en de communicatie te verbeteren zodat iedereen met elkaar verder kan.

Relatietherapie


Soms loopt je relatie niet lekker, zitten jullie in negatieve patronen en lukt het niet hier uit te komen. Een derde persoon kan helpen hier meer zicht op te krijgen. Dit kan door middel van echt luisteren, terug te gaan naar het gevoel en samen te exploreren hoe je ten opzichte van elkaar staat.

Welke patronen spelen zich af tussen jullie, welke rol speel je hier zelf in en hoe kun je deze veranderen. Wat zegt het patroon over jullie en over jullie eigen geschiedenis. Een relatie is de moeite waard om in  te investeren. Willen jullie dit onderzoeken? Ook om te kijken of jullie samen of apart verder gaan. Partner- relatietherapie kan jullie hierbij helpen.
Ik ben geschoold EFT therapeut. (Emotionally Focused Therapy). Tijdens de partner- relatie therapie maak ik gebruik van deze methode.

Individuele systeemtherapie


Het gaat al langer niet zo goed en je hebt (fysieke) klachten, je wilt graag met iemand deze klachten bekijken en exploreren.  Iedereen heeft een verhaal. Het verhaal wat je maakt over jezelf is geen statisch verhaal, het is aan verandering onderhevig, We gaan op zoek naar het vertelde verhaal maar ook naar de nog niet vertelde verhalen, naar verhalen die meer aandacht verdienen.

We kijken naar het verleden, heden en naar de toekomst. Hoe kun je meer regie ervaren over je leven en beter begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. Individuele systeemtherapie kan daar bij helpen.

Werkwijze

De eerste gesprekken zijn altijd oriënterend en onderzoekend: welke onderwerpen vindt u/jullie belangrijk? Ook wordt er gepraat over thema’s, waarvan jullie denken dat ze belangrijk zijn voor het beter begrijpen van de problemen waarvoor jullie bij ons zijn gekomen. Na deze gesprekken worden doelstellingen vastgesteld: wat willen jullie bereiken?

Ik maak gebruik van creatieve materialen zoals klei, potlood, verf, maar ook duplo- en dieren poppetjes. Het kan helpen om niet alleen te praten maar ook te doen. Iets maken met elkaar geeft vaak plezier en beweging. Ook het doen van (rollen) spellen kan heel helpend zijn en inzicht geven.

De gesprekken kunnen in wisselende samenstellingen plaatsvinden, net wat nodig is, dit beslissen we samen.

De gesprekken vinden meestal eens in de 2 weken plaats en hebben een duur van 45 minuten tot 90 minuten. De therapie duurt inclusief intake en eindgesprek rond de 12 keer, we evalueren vaak. Loopt het goed zoals jullie verwacht hadden, zijn er zaken die anders moeten, we doen het samen.