Wat is systeemtherapie?

Gezins-en relatietherapie wordt ook systeemtherapie genoemd. In de systeemtheorie gaat men ervan uit dat een mens pas echt begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen. Dat is in je gezin, op school, werk, familie, land en wereld. Mensen beïnvloeden elkaar voortdurend. Klinkt ingewikkeld maar in het dagelijks leven is dit wat we de hele dag doen. 

Systeemtherapie gaat erover dat iedereen zich bewust wordt van zijn of haar aandeel in de beïnvloeding en de invloed die je daarmee hebt op elkaar. Dit betekent aan de ene kant dat door die wederzijdse invloed klachten en kwetsbaarheden kunnen ontstaan en in stand worden gehouden. Aan de andere kant, die wederzijdse beïnvloeding ingezet kan worden zodat klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Er zijn hardnekkige patronen ontstaan in een gezin waarbij iedereen ongewild het ongewenste gedrag in stand houdt. Iedereen heeft hier dus een aandeel in en iedereen moet mee veranderen om de patronen te kunnen doorbreken. In de systeemtherapie zijn alle mensen in het systeem nodig om tot een oplossing te komen.  En dat alles is de kracht van systeemtherapie.

Een systeemtherapeut kijkt altijd naar de context, naar alles er om heen, zo is er aandacht voor verschillende generaties, verleden, heden en toekomst, maar gaat het ook over betekenisgeving, religie en cultuur. Niet alleen het zoeken naar de oorzaken staat centraal maar ook het samen zoeken naar krachten en mogelijkheden.

Systeemtherapie kan gegeven worden in het gezin, in je relatie maar ook individueel.